تعرفه ها

بازدید: 1554258

مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 1 سال 1,200,000

درج اسلایدر سامانه، قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (موضوع آگهی، مرتبط با سامانه انتخابی)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 1 ماه 500,000
2 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 2 ماه 900,000
3 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 3 ماه 1,200,000
4 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 6 ماه 2,100,000
5 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 1 سال 3,600,000

درج اسلایدر گروه، قابل نمایش در پائین یک، تا کل سامانه های گروه انتخابی (موضوع آگهی، مرتبط با یکی از سامانه های گروه انتخابی)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 1 ماه 400,000
2 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 2 ماه 700,000
3 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 3 ماه 900,000
4 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 6 ماه 1,500,000
5 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده گروه انتخابی (سایز 250 * 1140) 1 سال 2,400,000

درج اسلایدر سامانه ها، قابل نمایش در پائین 1 تا 1000 سامانه مک وب (موضوع اسلایدر، آزاد)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 1 ماه 200,000
2 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 2 ماه 350,000
3 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 3 ماه 450,000
4 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 6 ماه 750,000
5 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 1 سال 1,200,000

چرا مک وب

از منظر صاحبان کسب و کار و کاربران

support

پشتیبانی واقعی از طریق راه کارهای مختلف ارتباطی
در 7 روز هفته 24 ساعتـه پاسخگـوی شمـا هستیم

phone

تماس ضروری و مهم | ارتباط فوری تلگرامی
0575 118 0913 | makwebco@ telegram