راهنمایی و معرفی گزینه قوانین، مقررات، مصوبات

بازدید: 1554288

راهنمایی-و-معرفی-گزینه-قوانین،-مقررات،

راهنمایی و معرفی گزینه قوانین، مقررات، مصوبات

کاربر گرامی: 

در این بخش میتوانید قوانین، مقررات و مصوبات مربوط به سامانه انتخابی خود را ملاحظه بفرمائید. 

موضوعات مرتبط با این بخش توسط ارگانها، سازمانها، ادارات، اتحادیه، انجمن و یا هر نهاد یا متصدی مربوطه از طریق گزینه "ارسال مطالب از طرف کاربران" برای مک وب ارسال و پس از راستی آزمائی توسط کارشناسان مک وب، جهت آگاهی و استفاده کاربران در این قسمت قرار می گیرد. 

لذا درصورتی شما، یکی از مدیران سازمان های فوق هستید می توانید هرگونه قوانین، مقررات و یا مصوبات مرتبط با موضوع این سامانه را از طریق گزینه اشاره شده بالا، برای مک وب ارسال فرمائید تا با نام شما در این بخش قرار بگیرد. 


تعاریف و اصطلاحات حقوقی قانون، مقررات:

رسم و قاعده و روش را قانون مي گويند. قانون به دو قسمت تقسيم مي شود: قانون اساسی و قانون عادی

1 تعریف قانون اساسی: 

مجموعه قواعدي است که تشکيلات سياسي کشور حدود قدرت انها و تقسيم قدرت ميان انها و اصول حقوق افراد ملت و رابطه کلی دولت و مردم است.

2 تعریف قوانين عادی: 

قاعده ای است که مقامات صلاحيت دار وضع و ابلاغ می کنند.

3 تعریف مقررات: 

مجموعه ای از اعمال بایسته اند که در انجام آنها به درون عامـل توجـه نمـی   شـود بلکـه بـه گونـه ایی رسمی در مورد آنها تصمیم گرفته می شودو به طور رسـمی ابـلاغ مـی گـردد و از ضـمانت اجرایـی رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است.مقـررات مـی توانـد بـه ترجمـان تفکـر مدیریت عالی یک سازمان مثلاًدر حوزه منابع انسانی به صورت کتابت و بـا ادبیـات خـاص و نظـم و نسخ تعریف شده، تلقی شود.

ارسال شده توسط: محمد کرمانی     ۱۳۹۷/۱۲/۲     11:26:17     0 دیدگاه     برچسب:

دیدگاه خود را درج کنید

دیدگاه ها