پرتال ملی مک وب:

تجمیع مشاغل / سایت دهی به مشاغل

با هدف: دسترسی سهل و آسان تک تک کاربران، به تک تک مشاغل سراسر کشور

در سامانه مرتبط با کسب و کار خود عضو شوید / در کنار سیل عظیمی از همکاران و رقبای تجاری تان قرار بگیرید

یک وب سایت حرفه ای و اختصاصی دریافت کنید / بدون تلاش به ایرانی بزرگ معرفی شوید و از ده ها مزیت دیگر عضویت بهره مند شوید

عضویت در سامانه (سایت اختصاصی)

تبریک 

شما تا 3 دقیقه دیگر عضوی از اعضاء مک وب خواهید شد، اگر جهت انجام مراحل عضویت در سامانه کلیک کنید

لطفا قبل از انجام مراحل عضویت به نکات زیر توجه داشته باشید:

مراحل انجام عضویت بسیار ساده است با اینحال چنانچه هنگام انجام مراحل عضویت به ابهامی برخوردید از طریق صفحه راهنمای سایت...؟؟؟ یکی از روش های زیر را انتخاب و راهنمایی شوید.

  آموزش متنی عضویت در سامانه

  آموزش تصویری عضویت در سامانه

  آموزش ویدئویی عضویت در سامانه