پرتال ملی مک وب در یک نگاه:

اجرای طرح ملی تجمیع مشاغل کشور / سایت دهی آنلاین به کسب و کارهای مختلف

با هدف: دسترسی سهل و آسان تک تک کاربران، به تک تک مشاغل سراسر کشور

در سامانه مرتبط با کسب و کار خود عضو شوید / در کنار سیل عظیمی از همکاران و رقبای تجاری تان قرار بگیرید

یک وب سایت حرفه ای و اختصاصی دریافت کنید / بدون تلاش به ایرانی بزرگ معرفی شوید / از ده ها مزیت دیگر عضویت بهره مند شوید

عضویت در سامانه