راهنمایی و معرفی گزینه آئین نامه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه ها

بازدید: 1140235

راهنمایی-و-معرفی-گزینه-آئین-نامه-ها،-بخشنامه-ها-و

راهنمایی و معرفی گزینه آئین نامه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه ها

کاربر گرامی: 

در این بخش میتوانید آئین نامه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های مربوط به سامانه انتخابی خود را ملاحظه بفرمائید. 

موضوعات مرتبط با این بخش توسط ارگانها، سازمانها، ادارات، اتحادیه، انجمن و یا هر نهاد یا متصدی مربوطه از طریق گزینه "ارسال مطالب از طرف کاربران" برای مک وب ارسال و پس از راستی آزمائی توسط کارشناسان مک وب، جهت آگاهی و استفاده کاربران در این قسمت قرار می گیرد. 

لذا درصورتی شما یکی از سازمان های فوق هستید می توانید هرگونه آئین نامه ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های مرتبط با موضوع این سامانه را از طریق گزینه اشاره شده برای مک وب ارسال فرمائید تا با نام شما در این بخش قرار بگیرد. 


تعاریف و اصطلاحات حقوقی آيين نامه و بخشنامه: 

1 آئین نامه 

همانند قانون و تصويب نامه يک دستور عام و کلي است که مراجع صلاحيت دار در مورد موضوعات معين صادر ميکنند. که ايجاد حق و تکليف مي کند. و اجراي ان براي مقامات ادراي، آموزشي و مردم امري الزامي است مگر انکه بر خلاف قوانين باشد.

2 بخشنامه:

حکم يا دستوری است که از طرف وزارت خانه ها يا موسسات در نسخه های متعدد نوشته و به شعبات و کارمندان ابلاغ می شود که شامل مقررات و دستورهايی است که از طرف مقامات بالاتر به مقامات زير دست بر اساس سلسه مراتب اداری صادر مي شود.

تعریف بخشنامه

بخشنامه و یا دستور العمل به دستوراتی گفته می شود که وزیران (رؤسای دستگاهها) خطاب به همکاران قلمرو مأموریت خود، درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی صادر می نمایند. 

ارزش حقوقی بخشنامه ها

در مورد ارزش حقوقی بخشنامه باید قایل به تفکیک شد.

الف  بخشنامه های تکلیفی

 بخشنامه هایی که برای همکاران ایجاد تکلیف می نماید.این بدان معناست که کارمندان به حکم انضباط مبتنی بر سلسله مراتب موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب می شوند و رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادگاههای اداری است.

ب  بخشنامه های غیر تکلیفی

 بخشنامه هایی که درمقام خطاب به همکارن کاربرد داخلی دارد و از زمره ی مقررات عمومی خارج است و اصولا" برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی نماید.فلذا اگر دستگاههای دولتی با استناد به یک بخشنامه اثر محدود کننده و یا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمایند، خسارت دیدگان حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری برای جبران خسارت وارده ار خواهند داشت.

ارسال شده توسط: محمد کرمانی     ۱۳۹۷/۱۲/۲     11:43:22     0 دیدگاه     برچسب: آئین نامه ها

دیدگاه خود را درج کنید

دیدگاه ها