مک وب در یک نگاه

تجمیع تمام کسب و کارهای کوچک و بزرگ حوزه های مختلف شغلی کشور و سایت دهی آنلاین به تجمیع شدگان، با هدف دسترسی سهل و آسان تک تک کاربران به تک تک مشاغل سراسر کشور.


® پرتال ملی مک وب در یک نگاه:

✅ مجموعه ای از 1000 سامانه سایت ساز آنلاین

✅ مجموعه ای از 1000 سامانه تجمیع مشاغل (دایرکتوری مشاغل)

✅  تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر کسب و کار در سامانه مرتبط

✅ فضای تخصصی برای وبگردی و تأمین نیاز کاربران


مک وب را اینگونه بشناسید:

  • مک وب، دارای 24 گروه شغلی می باشد.
  • در هرکدام از گروه های مک وب (24 گروه) تعدادی سامانه سایت ساز و تجمیع مشاغل وجود دارد. (مجموعا 1000 سامانه)
  • هرکدام از سامانه های مک وب اختصاصا برای یک شغل، یک حرفه، یک محصول و یا یک خدمت است.
  • صاحبان مشاغل و حرفه ها در سامانه مرتبط با کسب و کار خود عضو می شوند.
  • یک سایت اختصاصی همراه با یوزر و پسورد اختصاصی در اختیار عضو مک وب، قرار می گیرد.
  • توضیح اینکه: اعضاء مک وب قادر خواهند بود تا در هر زمان ممکن سایت اختصاصی خود را مدیریت و بروز رسانی کنند.
  • حال در هرکدام از سامانه های مک وب انبوهی از صاحبان مشاغل و حرفه های یک محصول یا خدمت، بصورت تخصصی و با یک سایت اختصاصی حضور خواهند داشت.
  • در این صورت پرتال ملی مک وب که مجموعه ای از 1000 سامانه تخصصی می باشد و هر کدام از سامانه ها مخصوص یک محصول، یک خدمت، یک شغل و یا یک حرفه می باشد، با انبوهی از صاحبان همان محصول یا خدمت، فضای مناسبی است برای کاربران تا نسبت به نیاز و خواسته خود، سامانه مد نظر را انتخاب تا با انبوهی از محصول یا خدمات مورد نظر روبرو شوند.


کاربرگرامی:

لطفا جهت دریافت سایت اختصاصی و حضور در کنار همکاران و رقبای تجاری خود، ابتدا سامانه مرتبط با کسب و کار خود را انتخاب نموده سپس از طریق منو عضویت  مراحل سهل و آسان عضویت را طی نمایید.

توضیح اینکه: برای عضویت و دریافت سایت اختصاصی به 5 دقیقه زمان نیازمندید.


جهت عضویت در مک وب و دریافت سایت اختصاصی از طریق منو عضویت اقدام نمائید.

جهت درج اسلایدر تبلیغاتی، از طریق منو اسلایدر تبلیغاتی اقدام کنید.