مک وب در یک نگاه

® پرتال ملی مک وب:
✅ مجموعه ای از 700 سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور
✅ تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر شغل در سامانه اختصاصی مرتبط
✅ فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران


  • مک وب، دارای 24 هلدینگ مشاغل مشاغل می باشد.
  • در هرکدام از هلدینگ های مک وب تعدادی سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور وجود دارد. (مجموعا 700 سامانه)
  • هرکدام از سامانه های مک وب اختصاصا برای یک شغل، یک حرفه، یک محصول و یا یک خدمت است.
  • صاحبان مشاغل و حرفه ها در سامانه مرتبط با شغل یا حرفه خود عضو می شوند.
  • یک سایت داخلی و اختصاصی همراه با یوزر و پسورد اختصاصی در اختیار عضو مک وب، قرار می گیرد.
  • حال در هرکدام از سامانه های مک وب انبوهی از صاحبان مشاغل و حرفه های یک محصول یا خدمت، بصورت تخصصی حضور خواهند داشت.
  • در این صورت پرتال مک وب که مجموعه ای از 700 سامانه تخصصی می باشد و هر کدام از سامانه ها مخصوص یک محصول، یک خدمت، یک شغل و یا یک حرفه می باشد، با انبوهی از صاحبان همان محصول یا خدمت، فضای مناسبی است برای کاربران تا نسبت به نیاز و خواسته خود، سامانه مد نظر را انتخاب تا با انبوهی از محصول یا خدمات مورد نظر روبرو شوند.چکیده تعریف فعالیت مک وب

سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ، با هدف تجمیع هر کسب و کار در یک سامانه تخصصی، جهت سهولت دسترسی سیل عظیم کاربران هدفمند به کسب و کارهای مورد نظر، بصورت دسته بندی شده در 700 سامانه تخصصی، برای رسیدن سریع صاحبان کسب و کار و کاربران به بازار هدف خود.