شرایط نمایندگی، پیمانکاری، بازاریابی

متقاضی محترم همکاری در بخش های نمایندگی / پیمانکاری / بازاریابی:

لطفا قبل از هر اقدامی ابتدا از بخش های مختلف پرتال ملی مک وب بازدید فرمائید تا کاملا با اهداف و امکانات مک وب آشنا شده و پس از آن برای شروع همکاری از طریق گزینه متقاضیان نمایندگی، پیمانکاری، بازاریابی فرم مربوطه را تکمیل و ارسال فرمائید.


-----------------------------------------------------------------------

شرایط و ضوابط همکاری با مک وب در بخش نمایندگی

شرح نمایندگی:

نمایندگی به واحدهائی اعطا می شود که دارای مکانی ثابت بوده و متقاضیان دریافت وب سایت به آنها مراجعه می نمایند مثل: دفاتر خدمات پیشخوان دولت / کافی نت ها / دفاتر خدمات فنی، واحدها و دفاتر مستقر در پاساژها، بازارها و محل های پر رفت آمد صاحبان کسب و کار و...

درصد دریافتی نمایندگان از فروش وب سایت 10% می باشد. (هر عضویت 25.000 تومان)

شرایط دریافت نمایندگی:

1 داشتن محل کسب و کار ثابت

2 داشتن تجهیزات لازم مثل کامپیوتر، اینترنت

3 ثبت نام در مک وب از طریق گزینه متقاضیان نمایندگی، پیمانکاری، بازاریابی و تائید مک وب

متقاضی محترم همکاری در بخش نمایندگی:

اینک که بطور کامل از نوع فعالیت پرتال ملی مک وب و همچنین مبالغ پرداختی به نمایندگان اطلاعات جامع و کامل را دریافت نمودید، پس از بازدید دقیق از مک وب و تمایل به همکاری، از طریق گزینه متقاضیان نمایندگی، پیمانکاری، بازاریابی فرم مخصوص را تکمیل و ارسال فرمائید.


-----------------------------------------------------------------------

شرایط و ضوابط همکاری با مک وب در بخش پیمانکاری

شرح پیمانکاری:

پیمانکاری به شرکت ها، موسسات و اشخاصی اعطا می شود که برای جذب و عضویت متقاضیان در پرتال ملی مک وب، شرایط و امکانات رایزنی، ایجاد ارتباط و نامه نگاری با مراکز مرتبط مثل اتحادیه ها، شهرک های صنعتی، مجامع صنفی و... را دارا می باشند.

درصد دریافتی پیمانکاران از فروش وب سایت 20% می باشد. (هر عضویت 50.000 تومان) که 10% خالص اختصاصا برای پیمانکار و 10% دیگر برای صرف کلیه هزینه های جاری مثل پورسانت یازاریاب، تبلیغات، پرداخت به مدیران مراکز و واسطه ها و...

شرایط دریافت پیمانکاری:

1 آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریتی

2 توان مذاکره و ارتباط با ارگان ها، اتحادیه ها و مراکز بزرگ صنفی و اجتماعی

3 توان جذب تعداد مناسب بازاریاب در شهر یا استان خود.

4 آموزش های لازم به بازاریابان جهت معرفی مک وب به اصناف و مشاغل.

5 تعیین مسیرهای پرزنت و در کل مدیریت بازاریابان تحت امر خود.

متقاضی محترم همکاری در بخش پیمانکاری:

اینک که بطور کامل از نوع فعالیت پرتال ملی مک وب و همچنین مبالغ پرداختی به پیمانکاران اطلاعات جامع و کامل را دریافت نمودید، پس از بازدید دقیق از مک وب و تمایل به همکاری، از طریق گزینه متقاضیان نمایندگی، پیمانکاری، بازاریابی فرم مخصوص را تکمیل و ارسال فرمائید.


-----------------------------------------------------------------------

شرایط و ضوابط همکاری با مک وب در بخش بازاریابی

شرح بازاریابی:

بازاریابی به اشخاصی واگذار می شود که بصورت فردی و از طریق مراجعه شخصی به واحدها و کسب و کارها مبادرت به معرفی پروژه و ثبت نام متقاضیان در پرتال ملی مک وب نمایند.

درصد دریافتی بازاریابان از فروش وب سایت 20% می باشد. (هر عضویت 50.000 تومان)

شرایط همکاری در بحش بازاریابی:

1 تخصص و مهارت:

متقاضیان می بایست با فضای اینترنت و همچنین با مهارت های بازاریابی و فروش آشنایی کامل داشته باشند.

2 نوع همکاری:

پرزنت کسب و کارهای مختلف، جهت عضویت در سامانه مرتبط با کسب و کارشان در پرتال ملی مک وب و فروش وب سایت اختصاصی به ایشان.

3 سهم بازاریاب:

دریافت مبلغ 50.000 تومان بابت هر پرزنت منجر به عضویت.

(توضیح: فروش وب سایت یکساله 250 هزارتومان می باشد)

4 تعداد ثبت نام روزانه:

هر بازاریاب می بایست در یک پروسه 8 ساعته (یک روز) حداقل 4 ثبت نامی داشته باشد.

5 تسویه حساب:

تسویه حساب با بازاریابان بصورت هفتگی انجام می شود. (هر هفته حساب هفته قبل)

توضیح 1:

حداقل درآمد هر بازاریاب با احتساب روزانه 8 ساعت فعالیت و ماهانه 25 روز کار

روزانه: 200/000=50/000*4

ماهانه: 5/000/000=200/000*25

اطلاعات تکمیلی جهت آشنایی بیشتر بازاریابان از نوع فعالیت مک وب

مک وب را اینگونه بشناسید:

مک وب، پایگاهی با بیش از 1000 سامانه تخصصی برای تجمیع مشاغل (هر کدام از سامانه ها، اختصاصا برای یک شغل، یک حرفه، یک محصول و یا یک خدمت می باشد.)

با هدف: دسترسی سهل و آسان تک تک کاربران، به تک تک مشاغل مختلف سراسر کشور.

وظیفه بازاریابان:

صاحبان کسب و کار برای عضویت در سامانه مرتبط با شغل یا حرفه خود و دریافت یک وب سایت حرفه ای و اختصاصی می بایست در پرتال ملی مک وب ثبت نام نموده و برای عضویت یکساله خود مبلغ 250 هزار تومان پرداخت نمایند. این معرفی و پرزنت توسط بازاریابان مک وب انجام خواهد شد.

شرح وظایف بازاریابان:

بازاریابان با مراجعه حضوری به صاحبان کسب و کارهای مختلف، سامانه مرتبط را معرفی نموده و پس از پرزنت کامل، مراحل ثبت نام که با صرف 5 دقیقه زمان انجام خواهد شد را سپری و آماده پرزنت واحد دیگری خواهند شد.

متقاضی محترم همکاری در بخش بازاریابی:

اینک که بطور کامل از نوع فعالیت پرتال ملی مک وب و همچنین مبالغ پرداختی به بازاریابان اطلاعات جامع و کامل را دریافت نمودید، پس از بازدید دقیق از مک وب و تمایل به همکاری، از طریق گزینه متقاضیان نمایندگی، پیمانکاری، بازاریابی فرم مخصوص را تکمیل و ارسال فرمائید.