سامانه های تخفیف دار

پرتال ملی مک وب، برای عضوگیری و ارائه وب سایت آنلاین خود به متقاضیان به دو صورت تخفیف ارائه می نماید.

1  ارائه تخفیف برای بعضی از سامانه ها بصورت دائم در طول سال

2  ارائه تخفیف برای بعضی از سامانه ها به مناسبت های مختلف سال


لیست سامانه های تخفیف دار دائم را در زیر ملاحظه فرمائید.

ردیف  نام سامانه          درصد تخفیف   قیمت با احتساب تخفیف     هدف از ارائه تخفیف

1   مساجد کشور           40%                150 هزار تومان                  با هدف اطلاع رسانی مشارکت های مساجد در فعالیت های فرهنگی و مذهبی

2   کلیساهای کشور       40%                150 هزار تومان                  با هدف اطلاع رسانی مشارکت های کلیساها در فعالیت های فرهنگی و مذهبی

3   خیریه ها                  40%                150 هزار تومان                  با هدف معرفی خیریه ها به جامعه خیرین        

4   رزمندگان                 40%                150 هزار تومان                  با هدف زنده نگه داشتن و معرفی دلاور مردان عرصه 8 سال دفاع مقدس به نسل جدید

5   هیئات مذهبی          40%                150 هزار تومان                  با هدف معرفی به عموم و مشارکت همشهریان

6   دانشجو                    80%                50 هزار تومان                     با هدف آماده سازی وب سایت جهت زمان فارق التحصیل شدن و ورود به بازار کار

7   دانش آموز               80%                50 هزار تومان                     با هدف آماده سازی دانش آموزان برای دوران دانشجوئی)

8   روحانیون                  40%                150 هزار تومان                  با هدف نشر حداکثری فرهنگ و معارف اسلامی توسط طلاب و روحانیون


لیست سامانه های تخفیف دار مناسبتی را در زیر ملاحظه فرمائید.

ردیف       نام سامانه                                                             درصد تخفیف               مناسبت                                                                زمان ارائه استفاده از تخفیف      وضعیت

1              کلیه سامانه های هلدینگ فنی و صنعتی              20% 1 ساله                 به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک                 15 مرداد الی 25 مرداد 98       انقضاء

2             خبرنگاران                                                             50% 1 ساله                به مناسبت روز خبرنگار                                         15 مرداد الی 25 مرداد 98       انقضاء


قیمت هر وب سایت اختصاصی 1 ساله در هر کدام از سامانه ها 250/000 تومان می باشد.

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 10% تخفیف 225/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 20% تخفیف 200/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 25% تخفیف 187/500  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 30% تخفیف 175/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 40% تخفیف  150/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 50% تخفیف  125/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 60% تخفیف  100/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 70% تخفیف    75/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 80% تخفیف    50/000  تومان