گزینه پیشنهادات ویژه، به سایت داخلی اعضاء اضافه شد

گزینه پیشنهادات ویژه، به سایت داخلی اعضاء اضافه شد .........................

نویسنده : محمد کرمانی ۱۲:۲۷:۳۰ ۱۳۹۶/۵/۱۷

از این پس اعضاء مک وب میتوانند از طریق گزینه پیشنهادات ویژه که در سایت داخلی آنها اضافه شده نسبت به فروش یا ارائه محصول یا خدمات خود که از گزینه هایی همچون تخفیف مدتی، فصلی، محصول یا خدمات خواص و یا هر آنچه که جهت ترغیب و ایجاد جذابیت و انگیزه برای مشتریان ایجاد می شود، استفاده کنند.

توضیح اینکه: 

این ویژگی نه تنها در سایت داخلی اعضاء قرار دارد بلکه در سامانه اصلی نیز تمام پیشنهادات زیر مجموعه برای کاربران همان سامانه قابل نمایش می باشد.