ساخت اپلیکیشن موبایل در دستور کار مک وب، قرار گرفت

ساخت اپلیکیشن موبایل در دستور کار مک وب، قرار گرفت ......................

نویسنده : محمد کرمانی ۱۲:۲۶:۴۳ ۱۳۹۶/۵/۱۷

  • ساخت اپلیکیشن موبایل در دستور کار مک وب، قرار گرفت


این خبری بود که دوستداران مک وب، در انتظارش بودند.

از آنجایی که کاربران بیشتر جهت تسریع و تامین نیازهای خود از تلفن های هوشمند استفاده می کنند و همچنین نگاه مدیریت مک وب به سرعت عمل در راستای بهبود و تکمیل خدمات قابل ارایه، برآن شدیم تا ساخت اپلیکیشن موبایل را زودتر از زمان پیش بینی شده در دستور کار مک وب قرار دهیم.

دوستداران مک وب، منتظر خبر اتمام و راه اندازی اپلیکیشن مک وب باشند.