تخفیف سایت های داخلی مک وب، برای عضویت های

تخفیف سایت های داخلی مک وب، برای عضویت های گروهی

نویسنده : محمد کرمانی ۱۴:۲۶:۵۷ ۱۳۹۶-۷-۲

  • پرتال مک وب، به عضویت های گروهی که از طریق اتحادیه ها، انجمن ها، اتاق های بازرگانی و کلا تشکل ها، درخواست میگردد،  تخیف ویژه اعمال می نماید.


  • مدیران مربوطه میتوانند از طریق فرم مخصوص در صفحه دریافت مطالب از کاربران درخواست خود را ارسال فرمایند.

سایر اخبار