آموزش مدیریت سایت داخلی اعضاء

آموزش مدیریت سایت داخلی اعضاء

نویسنده : محمد کرمانی ۰۹:۲۱:۰۳ ۱۳۹۶/۷/۱۵

آموزش مدیریت سایت داخلی و اختصاصی اعضاء

  • هرچند سایت های داخلی مک وب بگونه ای طراحی شده اند تا هر کدام از اعضاء با هر دانش و تخصصی براحتی بتواند سایت اختصاصی خود را مدیریت و بروز رسانی نمایند، ولی جهت تکمیل این فرایند، بخش آموزش مدیریت سایت داخلی نیز ایجاد گردید.


  • از این پس کاربران مک وب در حین مدیریت سایت داخلی خود از این گزینه میتوانند براحتی استفاده نمایند.


آدرس:

نوار منو پایین، اولین گزینه، منو آموزش مدیریت سایت داخلی اعضاء