پرتال ملی مک وب:

مجموعه ای از 700 سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور

تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر شغل در سامانه اختصاصی مرتبط

فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران

آرشیو اخبار

تخفیف ویژه به عضویت های گروهی در سامانه های مک وب

تخفیف ویژه به عضویت های گروهی در سامانه های مک وب

تخفیف ویژه به عضویت های گروهی در سامانه های مک وبپرتال ملی مک وب، به اتحادیه ها، انجمن ها، صنوف و مر

ادامه خبر
آموزش مدیریت سایت داخلی اعضاء

آموزش مدیریت سایت داخلی اعضاء

آموزش مدیریت سایت داخلی و اختصاصی اعضاءهرچند سایت های داخلی مک وب بگونه ای طراحی شده اند تا هر کدام

ادامه خبر
گزینه پیشنهادات ویژه، به سایت داخلی اعضاء اضافه شد

گزینه پیشنهادات ویژه، به سایت داخلی اعضاء اضافه شد

از این پس اعضاء مک وب میتوانند از طریق گزینه پیشنهادات ویژه که در سایت داخلی آنها اضافه شده نسبت به

ادامه خبر