پرتال ملی مک وب:

مجموعه ای از 700 سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور

تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر شغل در سامانه اختصاصی مرتبط

فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران

تعریف مک وب makweb

® تعریف پرتال ملی مک وب:
✅ مجموعه ای از 700 سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور
✅ تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر شغل در سامانه اختصاصی مرتبط
✅ فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران


مک وب را اینگونه بشناسید:

  • مک وب، دارای 24 هلدینگ مشاغل می باشد.
  • در هرکدام از هلدینگ های مک وب (24 هلدینگ) تعدادی سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور وجود دارد. (مجموعا 700 سامانه)
  • هرکدام از سامانه های مک وب اختصاصا برای یک شغل، یک حرفه، یک محصول و یا یک خدمت است.
  • صاحبان مشاغل و حرفه ها در سامانه مرتبط با شغل یا حرفه خود عضو می شوند.
  • یک سایت داخلی و اختصاصی همراه با یوزر و پسورد اختصاصی در اختیار عضو مک وب، قرار می گیرد.
  • توضیح اینکه: اعضاء مک وب قادر خواهند بود تا در هر زمان ممکن سایت داخلی و اختصاصی خود را مدیریت و بروز رسانی کنند.
  • حال در هرکدام از سامانه های مک وب انبوهی از صاحبان مشاغل و حرفه های یک محصول یا خدمت، بصورت تخصصی حضور خواهند داشت.
  • در این صورت پرتال ملی مک وب که مجموعه ای از 700 سامانه تخصصی می باشد و هر کدام از سامانه ها مخصوص یک محصول، یک خدمت، یک شغل و یا یک حرفه می باشد، با انبوهی از صاحبان همان محصول یا خدمت، فضای مناسبی است برای کاربران تا نسبت به نیاز و خواسته خود، سامانه مد نظر را انتخاب تا با انبوهی از محصول یا خدمات مورد نظر روبرو شوند.


مک وب در یک نگاه:

دسته بندی و تجمیع 700 عنوان شغل و حرفه در کشور و تحویل یک وبسایت حرفه ای جامع، کامل و اختصاصی به تک تک صاحبان مشاغل و حرفه ها در سامانه مرتبط با کسب و کارشان و در کنار همکاران و رقبای تجاری خود جهت دسترسی آسان و سریع کاربران در سراسر کشور


کاربرگرامی:

لطفا جهت دریافت سایت اختصاصی و حضور در کنار همکاران و رقبای تجاری خود، ابتدا سامانه مرتبط با کسب و کار خود را انتخاب نموده سپس از طریق منو عضویت در سامانه مراحل سهل و آسان عضویت را طی نمایید.

توضیح اینکه: برای عضویت و دریافت سایت اختصاصی به 3 دقیقه زمان نیازمندید.


جهت عضویت در سامانه مرتبط با کسب وکار خود و دریافت سایت و اختصاصی، از طریق منو عضویت در سامانه اقدام کنید.

جهت درج اسلایدر تبلیغاتی از کسب و کار خود، از طریق منو درج اسلایدر تبلیغاتی اقدام کنید.

جهت درج فرصت شغلی، از طریق دکمه فرصت های شغلی اقدام کنید.