پرتال ملی مک وب:

مجموعه ای از 700 سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور

تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر شغل در سامانه اختصاصی مرتبط

فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران

مشاوران مک وببازگشت

مازیار میر

مازیار میر
مشاور کسب و کار

مشاور کسب و کار

مشاور مدیریت و رهبری

متخصص اصول وفنون مذاکره وزبان بدن

حمید رضا معتمدی

حمید رضا معتمدی
مشاور حقوقی مک وب

مشاور امور حقوقی

مشاور امور کیفری

مشاور امور مالی و اداری

در حال مذاکره

در حال مذاکره
مشاور بازاریابی و استراتژی

برندینگ

بازاریابی و فروش

تعیین استراتژی

درحال مذاکره

درحال مذاکره
مشاور CRM

مدیریت ارتباط با مشتری

مشاور CRM

مشاور CRM

در حال مذاکره

در حال مذاکره
مشاور IT

پشتیبانی و ارتقاء سایت مک وب

دیجیتال مارکتینگ

ایده پردازی IT

در حال مذاکره

در حال مذاکره
مشاور R & D

شناسایی فرصت ها

تحقیق و توسعه

بهبود سریع در عملکرد

به صفحه مشاور مک وب ، مازیار میر خوش آمدید

خلبان 

عضو هیات علمی موسسه مطالعات خاورمیانه 

عضویت های مجامع بین المللی

عضو مدیران برتر اتحادیه اروپا

عضو انجمن بازاریابی برند و تبلیغات اتحادیه اروپا

زمینه های توانمندیpolitical marketing سیاسی بازاریابی

تبلیغات اثر بخش سیاسی و تجاری

طراح برنامه های سوشیال مدیاها بصورت حرفه ای در انتخابات

آموزش حلقه آتش برای  کسب و کار و کاندیداهای انتخابات

 دکتر سید مازیار میر  عضویت های مجامع بین المللی:  عضو مدیران برتر اتحادیه اروپا  عضو انجمن بازاریابی برند و تبلیغات اتحادیه اروپا  زمینه های توانمندی political marketingسیاسی بازاریابی   تبلیغات اثر بخش سیاسی و تجاری  طراح برنامه های سوشیال مدیاها بصورت حرفه ای در انتخابات  آموزش حلقه آتش برای کاندیداهای انتخابات  سوابق تحصیلی  کارشناس مدیریت بازرگانی  کارشناس ارشد بازرگانی  مربی کارآفرینی  دکترای مدیریت و رهبری  سوابق آموزشی  مشاور ارشد دبیر کل جبهه پیروان والیت مطلقه فقیه  مدرس و مشاور اسبق شرکت کارکنان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری  مشاور ارشد و مدرس اسبق مجمع عالی نخبگان  عضو هیات علمی و مشاور و مدرس اسبق کانون مدیریت و مهندسی ایران  مدرس و مشاور اسبق شرکت کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  مدرس و مشاور اصناف و انجمنهای مختلف  مدرس اسبق مرکز آموزش اطاق بازرگانی  مدرس و مشاور اصحاب رسانه های کشور  مشاور ارشد بنیاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی  مدرس شرکتهای بزرگ داروسازی کشور  مدرس تخصصی هلدینگها و شرکتهای لیزینگ خودرو در کشور  مدرس شرکت گاز منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی  مدرس فاز های مختلف منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی  مدرس سازمان خصوصی سازی  مدرس مدیران کانون پرورش فکریکودکان و نوجوانان کشور  مشاور و مدیریت کمپین های تبلیغاتی در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی و شورای شهر و انجمن های صنفی و....  مشاور خانه حقوق تخصصی برند ایران  مشاور شرکت فراسوی کار و خدمت  مشاور مجتمع فنی علوی  مشاور شرکت های بزرگ در مرکز و شهرستانها  مشاور شرکت های متعدد تولیدی خدماتی و بازرگانی  مشاور و مدرس موسسه مطالعاتی مدیریت دانش خاورمیانه  کارآفرین برتر سال ۱۳۹۲  مدرس دوره های کاربردی مرکز گسترش انفورماتیک )مگفا(  مدرس دوره های کاربردی سازمان هالل احمر  مدرس دوره های کاربردی مجتمع آموزش عالی فن آوران حکیم  مدرس دوره های کوتاه مدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران  مدرس دوره های کوتاه مدت مرکز آموزش پارس جنوبی مناطق گاز و فازهای ۲۲ گانه o عناوین مورد تدریس و تجربیات مرتبط:  اصول رهبری نوین  فنون حرفه ای اداره جلسات از سال ۱۳۷۶ لغایت تاکنون  اصول و فنون سخنرانی حرفه ای و افزایش تاثیر گذاری  اصول پیشرفته ارتباطات موثر  اصول حرفه ایی آشنایی با مدلهای شخصیت شناسی برای فروشندگان برتر  اصول و فنون مذاکره بارویکرد شخصیت شناسی وذهنیت سازی  اصول مذاکرات حرفه ای برای فروشندگان برترمجتمع های چند منظوره  اصول ارتباطات موثر برای مدیران دفاتر و کارمندان فروش  مذاکره و زبان بدن با رویکرد قروش موثر  مدیریت و رهبری ویژه نامزدهای انتخاباتی  مهارتهای مدیرت و رهبری  اموزش اصول حرفه ای language body و رفتار شناسی  استراتژی ها و تکنیک های بزرگترین مدیران جهان  شخصیت شناسی و زبان بدن حرفه ای  آیین سخنرانی و زبان بدن برای روحانیون و مداحان اهل بیت  آیین سخنرانی و سخنوری برای کمیته امداد امام خمینی  آیین سخنرانی و سخنوری برای کارکنان معاونت راهبردی ریاست جمهوری  سخنرانی موثر و تکنیکهای پیشرفته زبان بدن  فن بیان و اصول حرفه ای سخنرانی و اصول علمی ارتباطات غیر کالمی  دوره جامع اصول و فنون مذاکره و ارتباط موثر با نگرش بازاریابی و فروش  مذاکره و زبان بدن برای مدیران ارشد فروش  ارتباطات فن بیان و زبان بدن  مهندسی قراردادها و مدیریت و مشاوره کسب و کار  فنون دفاع حرفه ای برای وکالی دادگستری و زبان بدن جهاد دانشگاهی زنجان  فنون پیشرفته اداره جلسات ویژه شرکتهای خصوصی از سال ۱۳۷۶  فنون پیشرفته اداره جلسات منطقه ویژه اقتصادی عسلویه شرکت گاز  فنون پیشرفته اداره جلسات منطقه ویژه اقتصادی عسلویه فازهای مختلف  فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران ارشد بانک رفاه کارگران  فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران ارشد هلدینگهای برتر خودرویی کشور  فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران ارشد شرکت امداد نیروگستر  فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران و کارکنان مرکز توسعه علوم  فنون پیشرفته اداره جلسات برای نمایندگی شرکتهای بزرگ بیمه ای سراسر کشور....  فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت فراسوی کار و خدمت  فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران و اعضاء خیریه های بزرگ کشور  فنون پیشرفته اداره جلسات برای مدیران ارشد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران  فنون پیشرفته اداره جلسات ویژه مدیران اصناف و تشکلهای گوناگون کارگری و کارفرمایی  مدیریت ورهبری نوین ویژه مدیران ارشد صنایع نساجی کشور  مدیریت منابع انسانی و تحلیل عملکرد شرکتهای برتر جهان برای مدیران ارشد سازمان خصوصی سازی  مدیریت منابع انسانی و تحلیل عملکرد شرکتهای برتر جهان برای مدیران شرکتهای خصوصی  مدیریت منابع انسانی و تحلیل عملکردها موسسه راهبری دانش پژوهان و مدرسان  مدیریت ورهبری پیشرفته ورزشی دانشگاه تهران  مدیریت و رهبری پیشرفته ورزشی انجمن پرورش اندام استانهای مختلف کشور  مدیریت زمان دانشگاههای متعدد و مراکز آموزشی و شرکتهای مختلف کشور  آیین سخنرانی برای کارکنان آموزش وپرورش  اصول حرفه ای سخنرانی و تکنیکهای زبان بدن ویژه مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  اصول و فنون حرفه ای سخنرانی و تکنیکهای پیشرفته زبان بدن شرکت مس سرچشمه  اصول حرفه ای سخنرانی و تکنیکهای جدیدتاثیرگذاری و زبان بدن اصفهان  اصول حرفه ای مذاکره و زبان بدن مدیران ارشد بانک کشاورزی کل کشور  اصول و فنون پیشرفته سخنرانی و زبان بدن انجمن مازنیها تهران  اصول و فنون سخنرانی و زبان بدن کانون مدیریت و مهندسی ایران  افزایش فروش و ذهنیت سازی برای فروشندگان دانشگاه تهران  اصول حرفه ای کمپینهای تبلیغاتی در انتخابات  قانون کار و تامین اجتماعی بهمراه آخرین بخشنامه حقوق دستمزدبرای کارافرینان  اصول و فنون سخنرانی در دانشکده پرستاری دانشگاه تهران  اصول و فنون پیشرفته اداره جلسات مجتمع فنی علوی ایران  اصول و فنون پیشرفته اداره جلسات بنیاد توسعه اسالمی  اصول و فنون پیشرفته مرکز توسعه علوم و آموزش
بزودی درج خواهم کرد.
.تاثیرگذارترین مدرس مذاکره و زبان بدن به انتخاب کانون مدیریت و مهندسی ایران سخنران برتر سیاسی حزب اعتدال شاخه کانون روحانیت بهترین سخنران سیاسی به انتخاب حزب ولایت مطلقه فقیه مدرس اصول و فنون مذاکره و زبان بدن MBA , DBA نویسنده اولین کتاب زبان بدن ایرانی مبدع طرح بزرگ دکترین مذاکره و زبان بدن ایران موسس آکادمی مذاکره و زبان بدن ایران ibla.ir مشاور کسب و کار بیش از هفتصد دوازده کسب و کار داخلی و خارجی مدرس و مشاور اسبق کارکنان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مدرس و مشاور اسبق کارکنان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
مدیریت و رهبری در کسب و کار
همراه من: 09125555621
ایمیل من: mazyarmi.com@gmail.com
آی دی تلگرام من: Mazyar_mir

http://mazyarmir.com

mazyarmir.com@gmail.com