پرتال ملی مک وب:

تفکیک 1000 کسب و کار در 1000 سامانه

تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر کسب و کار در سامانه مرتبط

سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور (هر کسب و کار در کشور یک وبسایت اختصاصی)

فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران

مشاوران مک وببازگشت

دکتر علی اکبر جلالی

دکتر علی اکبر جلالی
مشاور IT

ارتقاء سایت مک وب

دیجیتال مارکتینگ

ایده پردازی IT

دکتر کامران صحت

دکتر کامران صحت
مشاور توسعه کسب و کار

برندینگ

ارتباطات

توسعه

دکتر احمد روستا

دکتر احمد روستا
مشاور بازاریابی و فروش

شناخت بازار

بازاریابی و فروش

استراتژی فروش

در حال مذاکره

در حال مذاکره
مشاور R&D

بزودی درج می شود

بزودی درج می شود

بزودی درج می شود

حمیدرضا معتمدی

حمیدرضا معتمدی
مشاور حقوقی مک وب

مشاور ارشد حقوق خصوصی مک وب

مشاوره کلیه امور حقوقی مک وب

مشاور امور قراردادهای مک وب

دکتر سید مازیار میر

دکتر سید مازیار میر
مشاور ارتباطات مک وب

مشاور کسب و کار

مشاور مدیریت و رهبری

مشاور اصول مذاکره و زبان بدن

1 نام و نام خانوادگی

1 نام و نام خانوادگی
2 سمت

4 عنوان شماره یک

5 عنوان شماره دو

6 عنوان شماره شماره سه

1

1
1

1 تست

1 تست

1 تست