هلدینگ
رستوران فست فود کافی شاپ
13 سامانه از هلدینگ رستوران فست فود کافی شاپ